O nama

INFORMACIJE O UDRUZI, CILJEVIMA I DJELATNOSTIMA

Udruga Pravnik je studentska udruga službeno osnovana 1967. godine, a ciljevi su organizacija kvalitetnih studentskih aktivnosti van redovitog fakultetskog curriculuma, poticanje studenata na aktivno sudjelovanje u akademskoj zajednici, unapređenje uvjeta studiranja i kvalitete obrazovanja promicanje pravne kulture i znanosti, očuvanje i potvrda ugleda Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Republike Hrvatske.

Naš rad u potpunosti je volonterske prirode i donacije se troše isključivo na radne materijale i ostale potrepštine nužne za kvalitetno funkcioniranje Udruge.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi su:

  • Izdavanje časopisa pravne i društvene tematike pod nazivom „Pravnik”
  • provođenje projekta „Pravnikova stručna praksa”
  • uređivanje studentskog internet portala www.pravnik.hr (trenutno nemamo)
  • organizacija Kongresa studenata prava
  • organizacija ostalih domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova
  • škola
  • kongresa
  • seminara

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanje, znanost i istraživanje.

O NAŠOJ POVIJESTI

Udruga Pravnik je prisutna u akademskom životu već gotovo pola stoljeća. Kontinuitet rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od davne 1967. godine pokazatelj je pouzdanosti i profesionalnosti te vještog balansiranja između tradicije i inovativnosti.

Od siječnja 1853. do srpnja 1854. g. u Zagrebu je izlazio „Pravnik, časopis za pravne i društvene znanosti“. Časopis je donosio prikaze sudske prakse sudova s područja Austrije, Mađarske i Hrvatske te objašnjenja nekih pravih instituta, a uređivao ga je i izdavao odvjetnik Matija Mrazović. Čitavo stoljeće kasnije, studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu su po uzoru na časopis iz 19. stoljeća svoj studentski časopis odlučili nazvati upravo „Pravnik“.

Godine 1967. počinje izlaziti studentski časopis Pravnik, koji je u početku zamišljen kao časopis informativnog tipa, a osim stručnog sadržaja sadržavao je i kulturnu i informativnu rubriku. U kulturnoj rubrici objavljivane su pjesme i aforizmi studenata i diplomiranih pravnika, a u informativnoj su se obrađivali aktualni studentski problemi na Fakultetu. Kao osnivače časopisa između ostalih treba spomenuti Tomu Previšića (prvi glavni urednik), Dešu Mlikotin-Tomić, Ivicu Račana, Petra Požara i Stjenka Vranjicana. Kao dugoročni cilj određeno je objavljivanje najkvalitetnijih studentskih radova te se časopis u konačnici razvio u stručni časopis u kojem studenti prava i mladi pravnici objavljuju svoje stručne i znanstvene radove.

U prvih nekoliko godina, časopis nije stekao status informativnog glasila zbog svog rijetkog izlaženja. Zbog toga 1971. g. dolazi do promjene te se časopis isključivo orijentira na objavljivanje stručnih radova. Iste godine dolazi i do nove numeracije časopisa koji ponovno počinje izlaziti od prvog broja. Kasnije, 1986. g. ponovno će doći do promjene u numeraciji zbog upisa u registar časopisa. Ipak, spomenute promjene nisu bitno izmijenile osnovnu koncepciju časopisa zacrtanu još od njegovih osnivača već su potaknule njegovu još ekskluzivniju stručnu orijentaciju.

Godine 1982. Udruga Pravnik širi svoju djelatnost održavanjem prve tribine pod nazivom „Teror i terorizam“, s gostima-panelistima dr. Žarkom Puhovskim i dr. Katarinom Tomaševski. Time službeno počinje nova aktivnost Udruge – organizacija rasprava i informiranje studenata i šire javnosti o aktualnih pitanjima i problemima društva. Tribine se održavaju nekoliko puta godišnje, a kroz dugi niz godina na njima su gostovali mnogi stručnjaci i eminentni gosti iz područja prava, politike, kulture i brojnih drugih znanstvenih područja.

Broj članova Udruge Pravnik s godinama se povećavao, kao i broj i raznolikost aktivnosti Udruge. Godine 2009. održan je prvi Kongres studenata prava. Od tada trodnevni Kongres postaje stalni projekt Udruge koji se održava svake godine u listopadu o određenoj temi. Predavači na Kongresu su teoretičari, praktičari, stručnjaci iz javnog i privatnog sektora, a cilj je omogućiti  zainteresiranim studentima da na drugačiji način prodube svoje znanje o pravnim, kulturnim, socijalnim i drugim problemima te da izravno sudjeluju u raspravi o zanimljivim temama.

Hvale vrijedan projekt Udruge je Pravnikova stručna praksa koji je zaživio 2012. g. zahvaljujući svojim ambicioznim članovima. Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stjecanje praktičnog iskustva kroz posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava, kozultantskih tvrtki ili tvrtki s organiziranim pravnim službama. Kroz period obavljanja prakse (od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci), student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke, stječe prijeko potrebno praktično iskustvo i vještine rada – temelj za svoje buduće zanimanje. Natječaj za stručnu praksu se raspisuje početkom svakog akademskog  semestra, obično u listopadu i ožujku.

Jedan od novijih projekata Udruge Pravnik humanitarna je akcija Pravnikovo srce koja djeluje pod sloganom Pravnikovo srce veće nego ikad! U predbožićno vrijeme skupljaju se sredstva i donacije za potrebite kao što su napuštena i oboljela djeca, osobe lošeg socio – ekonomskog statusa, beskućnici, ali i hrana te oprema za životinje. U ovaj projekt, Udruga uključuje i sve druge studentske udruge sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, ali i širi spektar ljudi i pokrovitelja van fakulteta kako bi humanitarna nota ove aktivnosti bila što veća i efektivnija.

Najnoviji projekt Udruge je Pravnikov znanstveni skup , prvi puta održan u lipnju, 2021. godine. U okviru istog raspisuje se natječaj za studentske radove na određenu temu. Projekt provodi uredništvo časopisa Pravnik, a autori svih radova koji prođu recenziju imaju priliku javno izložiti rad na znanstvenom skupu, koji će potom biti objavljen u časopisu Udruge. Osim studenata pravnih fakulteta u Hrvatskoj, pravo sudjelovanja imaju i profesori te drugi istaknuti pravni stručnjaci i praktičari.

Sva djelovanja Udruge Pravnik plod su marljivog rada i upornog zalaganja studenata prava. No potrebno je posebno istaknuti zahvalnost našoj matičnoj instituciji Pravnom fakultetu u Zagrebu zbog dugogodišnje potpore, bez čije bi podrške bilo nemoguće ostvariti navedene projekte, a osobito izdavanje časopisa Pravnik.

Udruga Pravnik nastoji svakim projektom pridonijeti akademskoj zajednici, a članovima Udruge rad na aktivnostima čini neprocjenjivo životno, ali i radno iskustvo. Pohvalna stavka u životopisu, aktivno sudjelovanje u akademskom životu, preporuke i poznanstva samo su neke od neposrednih koristi. Nije na odmet spomenuti da su nerijetko u Udruzi svoje prve početke pravne karijere započinjali profesori s našeg Fakulteta, suci, odvjetnici, akademici i političari.