Knjiga u nakladi Udruge pravnik

Valentino Kuzelj, Domeniko Kvartuč, Sonja Cindori, Zrinka Erent-Sunko, Ana Horvat Vuković, Jasminka Lažnjak, Matija Miloš, Tajana Petrović, Socijalna država kao temeljna vrijednost suvremene Republike Hrvatske, Valentino Kuzelj, Zrinka Erent-Sunko, Sonja Cindori (ur.), Udruga Pravnik, Zagreb, 2023.

Cjelovita online verzija knjige dostupna za preuzimanje u otvorenom pristupu putem poveznice:

Sadržaj:

UVODNA RAZMATRANJA

1. Hrvatski socijalni Ustav u očekivanju svojih herojskih sudaca (Valentino Kuzelj)

RAZVOJ SOCIJALNE DRŽAVNOSTI I SUVREMENE REFLEKSIJE U GLOBALIZIRANOM SVIJETU

2. Apologija socijalne države nasuprot institucionalizaciji nejednakosti u neoliberalnom poretku (Valentino Kuzelj)

3. Uloga nacionalnih socijalnih država u očuvanju i zaštiti socijalnih vrijednosti u kontekstu neoliberalnog globalnog poretka (Domeniko Kvartuč, Valentino Kuzelj & Tajana petrović)

4. Reafirmacija vrijednosti i redefinicija sadržaja socijalne države u novom stoljeću (Sonja Cindori & Valentino Kuzelj)

SOCIJALNA PRAVA KAO IZRAZ SOCIJALNE ORIJENTIRANOSTI HRVATSKOG DRUŠTVA

5. Obrana egalitarnih vrijednosti u suvremenom hrvatskom društvenom i ustavnopravnom poretku (Domeniko Kvartuč & Valentino Kuzelj)

NERAZRIJEŠEN ODNOS NAPETOSTI IZMEĐU SOCIJALNIH PRAVA I FISKALNOGA SUVERENITETA ZAKONODAVNE VLASTI

6. Zabrana referenduma o proračunskim pitanjima u hrvatskoj i poredbenoj perspektivi (Valentino Kuzelj)

NORMATIVNI ZNAČAJ I (USTAVNO)SUDSKA ZAŠTITA SOCIJALNIH PRAVA

7. Normativni konstitucionalizam i jamstvo socijalnih prava u ustavnoj državi (Valentino Kuzelj)

8. Ustavno-identitetska ukorijenjenost socijalne pravde u Republici Hrvatskoj (Valentino Kuzelj & Ana Horvat Vuković)

9. Konstituiranje socijalnog tržišnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj (Valentino Kuzelj & Domeniko Kvartuč)

10. Imperativni zahtjev ostvarenja socijalne pravde u Republici Hrvatskoj (Valentino Kuzelj, Sonja Cindori & Ana Horvat Vuković)

11. Ustavnosudska zaštita socijalnih prava – pouke hrvatskom Ustavnom sudu iz njemačke prakse (Valentino Kuzelj)

ULOGA USTAVNOG KONCEPTA SOCIJALNE DRŽAVE U ZAŠTITI PRAVA SIROMAŠNIH OSOBA, RADNIKA I POREZNIH OBVEZNIKA

12. Ustavotvorčeva vizija socijalno pravednoga poretka i zaštita dostojanstva siromašnih osoba – je li vrijeme za napuštanje kažnjavanja prosjačenja i skitnje? (Zrinka Erent-Sunko, Valentino Kuzelj & Domeniko Kvartuč)

13. Identitet radnika u eri novih (nesigurnijih) oblika rada (Domeniko Kvartuč, Valentino Kuzelj & Jasminka Lažnjak)

14. Ostvarenje i zaštita ustavnog ideala porezne pravednosti u svjetlu zahtjeva socijalne države (Matija Miloš & Valentino Kuzelj)

ZAKLJUČNO

15. Zaključne napomene (Valentino Kuzelj & Zrinka Erent-Sunko)

POPIS LITERATURE

KAZALO POJMOVA (izradio Marin Novak)

KAZALO IMENA (izradio Marin Novak)